กิจกรรมศูนย์

ถวายสัตย์ปฏิญาณ

41042

ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561