กิจกรรมศูนย์

ถวายเทียนพรรษา

61043

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561