กิจกรรมศูนย์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

61045

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เป็นประธานในพิธีเปิด และให้นโยบายในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561