กิจกรรมศูนย์

ถวายพระพรชัยมงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

61046

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยขอนแก่น พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่โครงการเกษตร และลูกจ้าง จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชินี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น