กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการ

61047

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวในงาน "สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ประจำปี 2561" ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561