กิจกรรมศูนย์

โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP

61048

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ GAP วันที่ 4 กันยายน 2561 ได้รับเกียรติจาก น.สพ.ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบนโยบายโครงการฯ นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และชี้แจงโครงการ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีมหาสารคาม หน่วยงานภาครัฐและอกชน และตัวแทนเกษตรกร กลุ่มข้าวอินทรีย์ และ GAP ในพื้นที่นาแปลงใหญ่จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 60 ราย ณ ห้องประชุมพิรุณ 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม