กิจกรรมศูนย์

ประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต

61051

วันที่ 18 กันยายน 2561 นางประไพ กองภา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศุนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายมงคล มุ่งชู เจ้าพนักงานการเกษตร โดยนำ นายประเสริฐ ไชยสงค์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดมหาสารคาม และ นางบังอร มุสิกสุวรรณ เลขานุการ ศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับเขต ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสิน จังหวัดกาฬสินธุ์