กิจกรรมศูนย์

ประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์หลักปี 2562

61052

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และ ณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมงานประชุมจัดสรรเมล็ดพันธุ์หลักปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่