กิจกรรมศูนย์

ประชุมชี้แจงการเชื่อมโยงตลาดข้าว

61053

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561