กิจกรรมศูนย์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

61058

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้าง จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" บำรุงรักษาต้นไม้ และปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการรักษาต้นไม้ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความร่มรื่น ณ พื้นที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น