กิจกรรมศูนย์

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร

62001

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวอัจฉรา ศรีไพรวรรณ พนักงานประจำสำนักงาน และ นายอนุวัฒน์ ศรีไพรวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ร่วมให้บริการประชาชน ภายใต้โครงการ "ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562 ณ จุดให้บริการหน้าศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น