กิจกรรมศูนย์

กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561

62003

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรม "กีฬาสัมพันธ์ ประจำปี 2561" เพื่อเชื่อมความสามัคคี และความรักใคร่กลมเกลียวภายในหน่วยงาน บรรยายกาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และอบอุ่น ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น