กิจกรรมศูนย์

ประชุมวิดีโอทางไกล และประชุมวิชาการ

62004

เมื่อวันที่ 7​ มกราคม 2561 นายสมหมาย เลิศนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference และประชุมการเตรียมจัดการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น