กิจกรรมศูนย์ ปี 2563

Display # 
Title Created Date Author Hits
การประเมินศักยภาพและคัดเลือกชุมชนต้นแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 07 January 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 56
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 23 December 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 61
จิตอาสาพระราชทาน 07 December 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 65
ประชุมแนวทางการตรวจติดตามข้าวอินทรีย์ระยะ T3 10 November 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 69
ประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์ ปี 2563/64 28 October 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 79
รับมอบเครื่องซีลสูญญากาศ 25 September 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 92
ประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP 15 September 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 89
การจัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ปี 2563 ครั้งที่ 2 01 September 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 96
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 2 01 September 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 95
โครงการเกษตรปลอดการเผา 01 September 2020 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 94