กิจกรรมศูนย์

พัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินงานวิจัยทดสอบระบบปลูกพืชในนาข้าว​ ในพื้นที่แปลงเกษตรกร​ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว​ ณ บ้านหนองเลา​ ต.หนองเม็ก​ อ.นาเชือก​ จ.มหาสารคาม

63003

63004

63005