กิจกรรมศูนย์

ประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมคณะทำงานฝ่ายเอกสารวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63006

63007