กิจกรรมศูนย์

งานเกษตรอีสานประจำปี 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ และศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย เป็นตัวแทนกรมการข้าว ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว และจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันเกษตรอีสานประจำปี 2563

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

63015

63016

63017

63018