กิจกรรมศูนย์

จัดเวทีชุมชน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายธีระวัช สุวรรณนวล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายสุวรรณ ธุระแสง เกษตรอำเภอนาดูน นางศิริพร เรียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 นางเย็นจิตร ศรีณะพรม ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา นาดูน และนายถาวร ฤทธิรณ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2563 ภายใต้โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กรมการข้าว การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสัมฤทธิ์ หน่อแก้ว นายอำเภอนาดูน มาเป็นประธานเปิดงาน มีเกษตรกรสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลพระธาตุ และผู้ที่สนใจร่วมงาน จำนวน 80 ราย ณ บ้านนาหาด ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

63019

63020

63021