กิจกรรมศูนย์

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ​2563

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น​ พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน​ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นระดับกรม​ ประเภทศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นระดับกรม​ ประเภทข้าวอื่นๆ​ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับ ณ​ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวปลอดสารพิษบ้านหนองหิน​ ตำบลโคกก่อ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดมหาสารคาม

63025

63026

63027