กิจกรรมศูนย์

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดยนายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น มอบหมายให้ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร และ นายบัญชา ศรีทะวงค์ คนงานทดลองการเกษตร ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2562 และชี้แจงแนวทางดำเนินงานในปี 2563 ณ โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

63028

63029

63030