กิจกรรมศูนย์

จัดฝึกอบรมโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์วิจัข้าวขอนแก่น ตัวแทนกรมการข้าว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม "โครงการโรงเรียนปุ๋ยสั่งตัดทางอากาศ" โดยมี นายพิบูลวัฒน์ ยังสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร (ผู้แทนกรมการข้าว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดฝึกอบรมฯ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชาวนาชั้นนำของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก. ขอนแก่น

63031

63032

63033