กิจกรรมศูนย์

ร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน นำตัวแทนกลุ่มเกษตรกรพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 15 ราย เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche market) ปี 2563 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

การสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP อินทรีย์ และ GI ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปบรรจุภัณฑ์ และการเชื่อมโยงการตลาดข้าวตลาดเฉพาะ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะปี 2563 เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานและพัฒนาการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง บุคลากรภายนอก และผู้จัดสัมมนา รวมทั้งสิ้น 270 คน ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

63043

63044

63045