กิจกรรมศูนย์

บุญผะเหวดบ้านศรีฐาน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และมอบต้นเงินร่วมทำบุญประเพณี "บุญผะเหวดบ้านศรีฐาน ประจำปี 2563" ณ วัดจอมศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63050

63051

63052