กิจกรรมศูนย์

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ กข15

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางสาวจงใจ มะปะเข นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 เพื่อใช้ในการเพาะปลูก ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ณ บ้านนาหาด ตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

63057

63058