กิจกรรมศูนย์

จัดกิจกรรม 5ส

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุรณ์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมมือ รวมใจ กิจกรรม 5ส เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และดูแลความสะอาด พื้นที่ศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63059

63060

63061

63062