กิจกรรมศูนย์

มอบข้าวโพดหวาน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ มอบข้าวโพดหวานฝักสด ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง​ และศูนย์หัวใจสิริกิตต์​ มหาวิทยาลัยขอนแก่น​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรทางการเเพทย์​ ในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการรพัฒนาระบบการปลูกพืชในนาข้าว

63063

63064

63065