กิจกรรมศูนย์

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2563

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อคืนความร่มรื่นและชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63067

63068

63069

63070