กิจกรรมศูนย์

ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนกรมการข้าว ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 จำนวน 15,697 กิโลกรัม ณ พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดมหาสารคาม

63071

63072

63073

63074