กิจกรรมศูนย์

วันข้าวและชาวนาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นตัวแทนกรมการข้าว จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2563 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล) เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านการเกษตร (ศพก.) บ้านดอนธาตุ ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63080

63081

63082

63083