กิจกรรมศูนย์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ น้อยมะลิวัลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายสรยุทธ ทรงอาจ เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ตำบลสำโรง อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม

 63075
 63076
 63077
 63078
 63079