กิจกรรมศูนย์

สัมมนา "ตลาดนำการผลิต"

ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมสัมมนา "การวิจัยพันธุ์ข้าวตามนโยบาย ตลาดนำการผลิตในนาแปลงใหญ่" การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา ณ โรงแรมพาโค่ เขาใหญ่ บายโบนันซ่า อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563

63084

63085

63086

63087