กิจกรรมศูนย์

สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัย ปี 2563

วันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่าง ประจำปี 2563 การจัดงานได้รับเกียรติจาก นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการวิจัยของกรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63092

63093

63094

63095