กิจกรรมศูนย์

กิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพ

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรมวันปักดำข้าวทับทิมชุมแพ ฤดูการผลิตนาปี 2563 โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ได้ให้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข 69 ทับทิมชุมแพ แก่ นายกิตติ สิงหาปัด ผู้สื่อข่าว เพื่อปลูกเป็นแปลงสาธิตข้าวทับทิมชุมแพ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นได้มอบใบรับรองข้าวทับทิมชุมแพ ในการเริ่มใช้ตราสัญลักษณ์ข้าวทับทิมชุมแพ จังหวัดขอนแก่น หรือ KK Rice

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมการข้าว นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายปานทอง สระคูพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น นายอรชุณร์ สารพินิจ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ แปลงนา นายกิตติ สิงหาปัด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

63096

63097

63098

63099