กิจกรรมศูนย์

จัดเวทีชุมชน ปี 2563

วันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางจรัญจิต เพ็งรัตน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กิจกรรม จัดเวทีชุมชน " การจัดทำโครงสร้างกลุ่มเกษตรกร และกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการกลุ่ม " ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกร อ.ยางสีสุราชย์ อ.นาดูน อ.นาเชือก อ.กันทรวิชัย และ อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
63113 63114 63115 63116