กิจกรรมศูนย์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ น้อยมะลิวัลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นายสรยุทธ ทรงอาจ เจ้าพนักงานการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวล ตำบลนาสีนวล อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
63121 63122 63123