กิจกรรมศูนย์

โครงการเกษตรปลอดการเผา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางธิติมา ขันติยวิชย์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ น้อยมะลิวัลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมจัดนิทรรศการ และร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ณ หอประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
63124 63125 63126 63127