กิจกรรมศูนย์

รับมอบเครื่องซีลสูญญากาศ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ที่รับผิดชอบโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2563 เพื่อรับมอบและชมการสาธิตวิธีการใช้งานพร้อมการดูแลบำรุงรักษาเครื่องซีลสูญญากาศให้กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 10 เครื่อง ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
63136 63137 63138 63139