กิจกรรมศูนย์

ประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์ ปี 2563/64

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับ นายประสิทธิ์ สมจินดา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวกรรณิการ์ น้อยมะลิวัลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฎิบัติงาน และนายณัฐพงษ์ วรรณพงษ์ นักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมติดตามการตรวจนาพันธุ์กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูนาปี 2563/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
63140 63141 63142 63143