กิจกรรมศูนย์

ประชุมแนวทางการตรวจติดตามข้าวอินทรีย์ระยะ T3

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ พร้อมด้วย นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแนวทางการตรวจติดตามข้าวอินทรีย์ระยะ T3 (Organic Thailand) ในพื้นที่ 10 จังหวัด เพื่อรองรับการตรวจรับรองระบบควบคุมภายใน (ICS) มาตรฐานอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) มาตรฐานอินทรีย์สหรัฐอเมริกา (USDA) และการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
63144 63145 63146 63147