กิจกรรมศูนย์

จิตอาสาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ข้าราชการ และลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลงแขกเกี่ยวข้าว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ แปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ฟาร์มตัวอย่าง ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
63149 63150 63151 63152