กิจกรรมศูนย์

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายธีระวัช สุวรรณนวล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวกรรณิการ์ น้อยมะลิวัลย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่เกษตรกร และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2564 การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอภิชาต จงสกุล รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านน้ำจั้น ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม
 
63153
63154
63155
63156