กิจกรรมศูนย์ ปี 2564

Display # 
Title Created Date Author Hits
การประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด 08 April 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 34
อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 31 March 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 27
ร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 24 March 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 30
ส่งมอบถุงบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร 08 March 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 36
จัดเวทีชุมชนการวางแผนการดำเนินของศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2564 ครั้งที่ 1 08 March 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 36
ลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 และมอบใบรับรองการผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมของกลุ่ม ปี 2562 (ปีที่ 1) 08 March 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 37
ร่วมจัดเวทีเพื่อทบทวนกิจกรรมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 10 February 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 36
การลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563 10 February 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 44
พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน 21 January 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 44
ร่วมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงาน ศพก. และแปลงใหญ่ ปี 2564 12 January 2021 Written by ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น 51