กิจกรรมศูนย์

พิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นายศรีเทพ พุ่มเรียบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงาน ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมหาสารคาม และขับเคลื่อนงานโครงการในพื้นที่ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเกรียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่ผู้แทน 13 โรงเรียนและ 13 ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 
64016 64017 64018 64019