กิจกรรมศูนย์

การลงพื้นที่ติดตามการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2563

เมื่อวันที่ 26 - 29 มกราคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ มอบหมายให้ นางกาณฑ์ณิศา สุริหาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อติดตามการตรวจประเมินของผู้ตรวจประเมิน บริษัทไทย จี เอ พี 09 จำกัด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 13 กลุ่ม ณ ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม ต.ลาดพัฒนา ต.หนองปลิง ต.หนองโน อ.เมือง ต.เลิงใต้ ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัยจ.มหาสารคาม
 
64020 64021 64022 64023