กิจกรรมศูนย์

ร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น โดย นายอรชุณร์ สารพินิจ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นางรมิดา สุริหาร นักวิชาการชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ในงานเปิดอาคารวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเห็ดถังเช่า (เกษตรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์พืช) จังหวัดมหาสารคาม และแถลงข่าวพัฒนาสายพันธุ์แอปเปิ้ลสายพันธุ์ใหม่ของประเทศไทย การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านโนนสำราญ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
64040
64041
64042
64043