กิจกรรมศูนย์

อธิบดีกรมการข้าว ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

วันที่ 27 มีนาคม 2564 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมกราข้าว เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ในการมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ และพบปะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
64044 64045 64046 64047