พันธุ์ข้าว "กข18"

พันธุ์ข้าว กข18 (RD18) เป็นข้าวเหนียว ความสูงประมาณ 158 เซนติเมตร ไวต่อช่วงแสง <<อ่านเพิ่มเติม>>