พันธุ์ข้าว "กข22"

พันธุ์ข้าว กข22 (RD22) เป็นข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ลักษณะทรงกอตั้ง <<อ่านเพิ่มเติม>>