พันธุ์ข้าว "มะลินิลสุรินทร์"

ข้าวเจ้าต่างสีพันธุ์ข้าวมะลินิลสุรินทร์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว <<อ่านเพิ่มเติม>>