รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านยานพาหนะภายในศูนย์ฯ <<< อ่านเพิ่มเติม >>>